KUNSTIG COMPETENT is een pilootproject, dat de inhoudelijke vernieuwing van het dko ondersteunt. Het project beoogt de omslag te maken naar een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren en evalueren.

In het project werden materialen ontwikkeld die academies moeten in staat stellen door te groeien naar competentiegericht artistiek onderwijs en naar een daarbij horende evaluatiepraktijk.

Het materiaal bestaat uit twee nieuwe leerplannen voor de Podiumkunsten en de Beeldende kunst, een inhoudelijk kader, een samenhangend vocabularium, en een verzameling didactische tools om het denken over en het vorm geven aan een brede artistieke vorming te voeden.

Het nieuwe materiaal vind je terug onder goed gerief waar het kan gedownload worden.
In goed geschreven vind je verwijzingen naar andere inspirerende informatiebronnen.
In achter de schermen vind je achtergrondinformatie over het pilootproject (partners, deelnemende academies,…). In FAQ lees je antwoorden op veel gestelde vragen over de nieuwe leerplannen. In tweedehands vind je materialen die niet in het project zelf werden ontwikkeld. Wel in academies. Of ze komen uit de (internationale) literatuur. Ter inspiratie aangeboden.