De materialen op deze website zijn ontwikkeld in de samenwerking tussen twee dko-pilootprojecten KUNSTIG COMPETENT (GO! pedagogische begeleidinsgdienst) en COMPETENT in ARTISTIEKE COMPETENTIES (UCLL), van september 2012 tot augustus 2016.

Beide projecten mikken op de ondersteuning van de inhoudelijke vernieuwing van het dko en van de omslag naar een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren en evalueren.

In KUNSTIG COMPETENT werkten de volgende academies samen:

GO!-academie Muziek, Woord, Dans MAGO, Mechelse steenweg 125 , 3000 Antwerpen. Directie(s): Luc Van Vaerenbergh, luc.vanvaerenbergh@ma-go.be en Remko Devroede, remko.devroede@ma-go.be

GO!-academie Muziek, Woord, Dans Panta Rhei, Poel 17, 9000 Gent
Directie: Paul Voet, voet.paul@pantarhei.be

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Gasthuisvest 50, 2500 Lier. Directie: Erwin Scheltjens, erwin.scheltjens@samwdlier.net              en Geert Hendrix, geert.hendrix@samwdlier.net

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem
Pedagogisch directeur: Luc Borms, luc.borms@so.antwerpen.be

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten
Van Heybeeckstraat 28, 2170 Merksem
Pedagogisch directeur: Rebecca De Clerc, rebecca.DeClerc@So.Antwerpen.be

Gemeentelijke Tekenschool
Boerenkrijglaan 23, 2260 Westerlo
Directie(s): Greet Dhont greet.dhont@westerlo.be en Maarten Vansina, maarten.vansina@westerlo.be