CONTACT

Méér info over het pilootproject Kunstig Competent, haar materialen
en ondersteuningsinitiatieven:

luk.bosman@telenet.be

BIO 

Luk

Luk is licentiaat in de pedagogische wetenschappen afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel (1977).
Ex-actief beoefenaar woordkunst, hedendaagse dans en klarinet.
Jarenlang leraar psychologie en pedagogie in een Brusselse secundaire school zowel in ASO, TSO als BSO-studierichtingen.
In de tweede carrièrehelft navormer, begeleider/coach, (onderzoeks-) coördinator o.a. bij de Dienst Onderwijs van de Stichting Lodewijk de Raet, het Steunpunt Leerlingen-participatie (Koning Boudewijnstichting), het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (KUL), het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, het Centrum Nascholing Onderwijs (UA) en de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Tussentijds eveneens lector, coördinator IKZ en internationalisering aan de lerarenopleiding van de Erasmus Hogeschool Brussel.
De rode draad is telkens het mee helpen vorm geven aan onderwijs-vernieuwingen.
Voornaamste publicaties

Gombeir D. en L. Bosman (2011). Press Pauze. Ruimte creëren voor open exploreren. ACCO. Leuven.
Gombeir D. en L. Bosman (2011). Fast Learning. Slow Teaching. Hoe leraar en leerlingen samen schrijven aan het onderwijsverhaal. ACCO. Leuven
Gombeir D., Bosman L. en Detrez C. (2009). Smart Kids in Wonderland. Uitgeverij Plantyn. Mechelen.
Gombeir D., Bosman L. en Detrez C. (2008) Identiteit ontwikkelen. Leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs. Uitgeverij Plantyn. Mechelen.
Bosman L. Detrez C, en Gombeir D.. (1999). Coach zijn van beginnende ( andere) leraren. Kluwer Editoriaal
Bosman L. , e.a. (1998). Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. Handreikingen tot de implementatie van het zelfsturend leren in onderwijs. Acco. Leuven.