Het DKO verbindt de wereld van het onderwijs met die van de kunsten. Het zijn twee werelden waarin op uiteenlopende wijze gedacht en gehandeld wordt. Onderwijs vraagt scherp omschreven einddoelen, die voor elke leerling gelden als evaluatiecriterium. In de kunsten gaat het eerder om het vinden van een eigen stem en eigen vormtaal.

Kunstonderwijs is het meest gebaat bij doelgericht werken aan globaal geformuleerde doelen, die ruimte laten voor individuele invulling.

Deze brochure is bedoeld om leraren, vakgroepen en academies te ondersteunen in het bepalen van leer- en lesdoelen, maar vooral ook in het invullen van de open schrijfruimtes in de nieuwe leerplannen.

VP Doelgericht lesgeven

download