Kunstig Competent

Archief

Zijn leraren klaar om deze leerplannen te gebruiken?

Een grote groep leraren verwelkomt deze manier van werken, en de richting en ruimte die de leerplannen bieden. Deze verandering is net wat ze willen: vrijheid voor hun lesaanpak (geen vrijblijvendheid) en ruimte om leerlinggericht te werken. Een tweede groep… Lees verder →

Komt dit leerplan niet te vroeg?

Er is nog geen nieuwe structuur voor het DKO; er zijn nog geen eindtermen bepaald voor wie wil doorstromen naar het Hoger Kunst Onderwijs; er zijn (slechts gedeeltelijk) beroepskwalificaties voor wie zijn artistieke competenties in een arbeidscontext wil inzetten. De… Lees verder →

Waarin ligt het ‘nieuwe’ van de leerplannen?

Dit leerplan onderscheidt zich op een aantal markante punten: Het leerplan vergroot de autonomie van academies, vakgroepen en leraren. Het koppelt een vast kader voor inhoudelijke doelgerichtheid aan ruimte voor concretisering van de leerdoelen; De gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit van het… Lees verder →

Waarom spreken over ‘rollen’?

De rollen zijn direct afgeleid van de zogenaamde ‘sleutelcompetenties’ uit het ‘studieprofiel kunstonderwijs’. Ze zijn er een transparante, herkenbare en bruikbare vertaling van. De zes sleutelcompetenties werden hertaald naar vijf rollen én de unieke ik. : De verzamelde verschillende sleutelcompetenties… Lees verder →

Hoe kan je met dit leerplan de onderwijskwaliteit meten?

De kwaliteit van de doelgerichte evaluatie gaat er op vooruit. Het leerplan is het sluitstuk van het onder de loep nemen van de evaluatiepraktijk in academies. Evaluaties worden breed, concreet en op maat van individuele leerlingen gesneden: breed: het kader… Lees verder →

Welke garanties zijn er dat de onderwijskwaliteit hoog blijft en versterkt wordt?

We maken werk van een kwaliteitscultuur in onze academies: – via regelmatig teamoverleg zorgen we voor een breed draagvlak voor onze onderwijsvisie en voor de daaraan gekoppelde onderwijs- en evaluatie-praktijk; we gaan regelmatig na of we (blijven) doen wat we… Lees verder →

Waarom doelen gekoppeld aan het eigen APP i.p.v. algemeen geldende leerdoelen?

Doelen vanuit het A.P.P. weerspiegelen de realiteit in academies. Ze passen voor de grote meerderheid van de leerlingen in het DKO. De overheid formuleert een beperkte set van artistieke competenties. De gebruikers van de leerplannen concretiseren de competenties in leerplan- en… Lees verder →

Waarom geen leerplan per graad?

Op het moment van de opmaak van deze nieuwe leerdoelen, is er nog geen zekerheid noch helderheid omtrent een nieuw decreet, een nieuwe DKO- structuur of door de overheid goedgekeurde eindcompetenties. Het ingediende leerplan is niet afhankelijk van welke structuur… Lees verder →

Welke garanties bieden de leerplannen dat het (technisch) niveau niet daalt?

In het dko leggen we de lat hoog voor alle leerlingen. Daarbij houden wij wél rekening met grote verschillen in de profielen van dko-leerlingen: – het grootste deel van de leerlingen blijft na de opleiding actief als amateur-kunstenaar. Gepersonaliseerde leerdoelen… Lees verder →

Zijn de leerdoelen niet te generiek geformuleerd?

De set van 20 artistieke competenties werd gedistilleerd uit het studieprofiel kunstonderwijs en uit het voorwerk van de zgn. AKOV-ontwikkelcommissies. Ze vormen het inhoudelijke hart van ons onderwijs en bakenen het doelgericht werken in een academie scherp af. De set… Lees verder →

© 2018 Kunstig Competent — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑