Er is nog geen nieuwe structuur voor het DKO; er zijn nog geen eindtermen bepaald voor wie wil doorstromen naar het Hoger Kunst Onderwijs; er zijn (slechts gedeeltelijk) beroepskwalificaties voor wie zijn artistieke competenties in een arbeidscontext wil inzetten.

De bestaande minimumleerplannen dateren uit de jaren’90. Sindsdien is er heel wat veranderd in de wereld, het onderwijs en de kunsten.                                                                                                                                                       Sinds 2012 hebben piloot-academies een samenhangend kader, een wervend vocabularium en een aantal didactische en evaluatie-praktijken ontwikkeld. De tijd van experimenteren en uittesten is voorbij. Er was een behoefte aan een inhoudelijk kader in de vorm van een leerplan om competentiegericht te kunnen lesgeven en evalueren.

Tijdens de aanloop naar een nieuw decreet willen we ervaring opdoen met de nieuwe visie op leerplannen, er lering uittrekken en bijsturingen doen waar nodig.
We gaan er van uit dat het ingediende leerplan probleemloos nieuwe ontwikkelingen moet kunnen integreren op het gebied van structuur, einddoelen en beroepskwalificaties.