Dit leerplan onderscheidt zich op een aantal markante punten:
Het leerplan vergroot de autonomie van academies, vakgroepen en leraren. Het koppelt een vast kader voor inhoudelijke doelgerichtheid aan ruimte voor concretisering van de leerdoelen;
De gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit van het leerplan maken er een echt richtsnoer van voor de dagelijkse didactische praktijk. Eén voorbeeld: de heldere koppeling tussen competenties, leerdoelen, didactische aanpak en evaluatie. Het leerplan biedt de mogelijkheid om zowel strikte eindcompetenties als beroepskwalificaties en gepersonaliseerde/ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit onderscheid past de DKO-leerlingen- populatie als een handschoen.
het in- en uitzoomen laat soepel schakelen toe tussen het meest algemene competentiekader en de concretisering ervan.