Doelen vanuit het A.P.P. weerspiegelen de realiteit in academies. Ze passen voor de grote meerderheid van de leerlingen in het DKO. De overheid formuleert een beperkte set van artistieke competenties. De gebruikers van de leerplannen concretiseren de competenties in leerplan- en lesdoelen. Lesdoelen laten toe gepersonaliseerd te worden en nodigen uit tot gesprek mét leerlingen hierover.

Voor leerlingen die naar het hoger kunstonderwijs willen doorstromen zal de overheid strenge eindcompetenties (laten) formuleren. Voor leerlingen die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt gelden beroepskwalificaties. De overheid geeft de sectoren de opdracht deze af te bakenen.