De rollen zijn direct afgeleid van de zogenaamde ‘sleutelcompetenties’ uit het ‘studieprofiel kunstonderwijs’. Ze zijn er een transparante, herkenbare en bruikbare vertaling van. De zes sleutelcompetenties werden hertaald naar vijf rollen én de unieke ik. : De verzamelde verschillende sleutelcompetenties van de 5 rollen, monden uit in een ‘unieke ik’, waar de eigen persoonlijkheid van de leerling in haar unieke vorm beschreven staat.

Het kader van de rollen wordt gebruikt om over de domeinen heen met elkaar in gesprek te gaan; om verdiepende discussies in vakgroepen op gang te brengen, om de eigen didactische aanpak en doelen te bevragen en om op een verstaanbare manier te communiceren met ouders en leerlingen.
Het gebruik van de rollen werd door leraren, ouders en leerlingen die bij proefprojecten betrokken waren goed onthaald en is op verschillende plaatsen helemaal ingeburgerd (zie bv. tal van toepassingen in evaluatierapporten). De vrees voor etikettering blijkt in de praktijk ongegrond te zijn.