We maken werk van een kwaliteitscultuur in onze academies:
– via regelmatig teamoverleg zorgen we voor een breed draagvlak voor onze onderwijsvisie en voor de daaraan gekoppelde onderwijs- en evaluatie-praktijk; we gaan regelmatig na of we (blijven) doen wat we beloven te doen;
– wij versterken de professionaliteit van onze leraren door het regelmatig kritisch evalueren van onze doelstellingen en bij te sturen indien nodig; we stimuleren de professionele ontwikkeling van onze leraren; we ontwikkelen een professionele methodiek voor evaluatie;
– wij houden de vinger aan de pols door ons onderwijsaanbod fris en actueel te houden; de ontwikkelingen in het brede kunsteducatieve veld op te volgen en er onze onderwijspraktijk mee te verrijken;
– wij verbinden ons met de brede cultuureducatieve gemeenschap door samenwerking met andere onderwijsfactoren uit te bouwen (kleuter-, lager- en secundair onderwijs) & er onze expertise in te zetten;           – wij trekken participanten uit de verschillende bevolkingsgroepen, -lagen en -leeftijden aan; wij bieden programma’s voor specifieke doelgroepen aan; wij stimuleren de interactie en de kruisbestuiving met het verenigingsleven; – – wij bouwen partnerships met andere spelers uit het culturele veld (bibliotheken, culturele centra, festivals,…) uit;                                                                                                                                                                 – wij versterken het professionele niveau van het kunst- en cultuureducatief aanbod in de regio.