De set van 20 artistieke competenties werd gedistilleerd uit het studieprofiel kunstonderwijs en uit het voorwerk van de zgn. AKOV-ontwikkelcommissies. Ze vormen het inhoudelijke hart van ons onderwijs en bakenen het doelgericht werken in een academie scherp af. De set biedt een samenhangend kader dat academies, vakgroepen en leraren de ruimte laat omĀ elke competentie te concretiseren rekening houdend met
de leervragen, de motivatie en het talent van leerlingen, het artistieke pedagogisch project van de academie
de unieke bijdrage van de leraar.

We gaan uit van vertrouwen in leraren en vakrgoepen. Zij zijn in staat om vanuit hun beroepsfierheid en hun professionele, didactische, pedagogische en vakexpertise artistieke competenties te vertalen naar concrete, bindende leerdoelen.

In elk artistiek domein kunnen de competenties geoefend worden aan een waaier van inhouden (repertoirestukken, stijlen, technieken en registers). Bovendien worden er in elk artistiek domein voortdurend nieuwe inhouden ontwikkeld. Om die reden hebben we geen vakinhouden bepaald in deze leerplannen, Ze laten de ruimte om nieuwe ontwikkelingen binnen elk artistiek domein in het dko-aanbod toe te voegen.