Deze brochure biedt een introductie in het inhoudelijk kader, het vocabularium en de centrale visie-elementen van Kunstig Competent. Je verkent de bouwstenen voor het werken aan en het evalueren van artistieke competenties.

Samen met de andere materialen vormen ze didARTiek: een pakket van gereedschappen voor het werken aan een brede artistieke vorming en met de nieuwe leerplannen.

Fundamenten

download pdf