Communiceren tussen verschillende artistieke disciplines is niet vanzelfsprekend. Iedere discipline gebruikt een ander medium (klank, beeld, woord en bewegend lichaam). Ze ontstonden ook vanuit erg verschillende tradities. Toch is er een gemeenschappelijk doel: voorzien in een brede artistieke vorming.

De kaartjes bieden een gemeenschappelijk vocabularium. Ze zijn bedoeld als basis-woordenschat om over de artistieke competenties te kunnen communiceren. Met leerlingen. Met collega’s van de vakgroep, van andere vakgroepen en van andere artistieke domeinen.

De sets van 24 kaartjes komen in twee versies: één op kindermaat en één set voor oudere leerlingen. Elke kaart verwijst naar één van de vijf rollen en het unieke ik. Op elke kaart staat een kernbegrip van een rol.

Kaartjes Kaartjes Volwassenen

download (kinderen)

download (volwassenen)