Feedback geven op wat leerlingen doen, zit ingebakken in het lesgeven. Leraren doen het voortdurend. Maar ook leerlingen sturen hun eigen handelen voortdurend zelf bij.

Feedback is één van de krachtigste middelen om het leren te bevorderen. Door kwaliteitsvolle feedback sturen we het leren en oefenen aan en versterken we de motivatie om zich artistiek verder te ontwikkelen.

In deze brochure bieden we een palet inspirerende en kwaliteitsvolle feedback-zinnen aan. Ze zijn gekoppeld aan de rollen en de artistieke competenties. Ze kunnen zowel als inspiratie dienen voor mondelinge en schriftelijke rapportering als voor externe juryleden.

Kwaliteitsvolle feedback

download pdf