Elke kaart heeft een eigen kleur, dynamiek en vormtaal en zoomt in op één rol. Op elke kaart staan de vier artistieke competenties. Het zijn de kernen en de certitudes waaraan in het DKO gewerkt wordt.

Academies maken van dit beeldend concept veelzijdig gebruik: als observatie-instrument, om doelen te bespreken, om het jargon te visualiseren, om inhoudelijke discussies in de vakgroep te voeren,…

De kaarten kunnen gepersonaliseerd worden; ze kunnen ingevuld worden met eigen woorden, beelden, metaforen.

Landkaarten

download landkaart