Beide leerplannen Podiumkunsten en Beeldende kunst zijn goedgekeurd door de inspectie.     Je kan ze hieronder verkennen. Op eenvoudig verzoek sturen we jou de interactieve versie door. Contacteer:  luk.bosman@telenet.be

De leerplannen gaan uit van een grote gemeenschappelijke stam van artistieke competenties. Dat biedt kansen voor de samenwerking tussen de verschillende kunstdomeinen en -disciplines. Het leerplan is integraal.

Op het moment van indienen van dit leerplan bestaat er geen duidelijkheid over de nieuwe structuur voor het DKO. Toch is er grote behoefte aan een inhoudelijk kader om competentiegericht te kunnen onderwijzen en evalueren. Het leerplan structuuronafhankelijk

Sommige delen zijn vast, andere zijn open. Open betekent dat academies, vakgroepen en leraren een gedeelte zélf kunnen invullen. Het leerplan spreekt academies, teams en leraren aan op hun pedagogische kunde, verantwoordelijkheid en autonomie. Het leerplan is dynamisch.

Competenties, leerdoelen, didactische aanpak en evaluatie worden in het leerplan direct aan elkaar gekoppeld. Die keuze zorgt ervoor dat het leerplan een echte houvast biedt en een inspiratiebron wordt voor de dagelijkse lespraktijk. Het leerplan is digitaal. Daarnaast wordt ook een pdf-versie voorzien. De digitale versie biedt een meerwaarde door de duidleijke samenhang tussen doelen, aanpak en evaluatie.

Lees zeker eerst de leeswijzer.

LP BeeldPodium LP