HierĀ vind je informatie, die ter inspiratie worden aangeboden om het competentiegericht werken en evalueren ‘body’ te geven. Deze materialen werden niet in KUNSTIG COMPETENT ontwikkeld. Ze zijn hetĀ initiatief van piloot- en andere academies. Of ze komen uit de (internationale) literatuur.